KatalogTerminOveritDostupnost Method Dokumentace rozhraní webové služby ProfisXML rezervačního systému Profis společnosti ProfiTour Systems
Ověření podmínek pro online rezervaci termínu včetně ověření dostupného počtu pokojů, míst v dopravě a vybraných svozů.

Namespace: ProfiTour.Profis.XML.API.Contract
Assembly: ProfisXML (in ProfisXML.dll) Version: 1.0.0.0 (1.6.0.0)
Syntax

TerminOveritDostupnostResult TerminOveritDostupnost(
	ProduktContext Context,
	TerminOveritDostupnostInput Data
)

Parameters

Context
Type: ProfiTour.Profis.XML.API.ModelProduktContext
Kontext volání metody s určením republiky zobrazovaných dat.
Data
Type: ProfiTour.Profis.XML.API.ModelTerminOveritDostupnostInput
Vstupní parametry s výběrem termínu, pro které se má dostupnost ověřit.

Return Value

Type: TerminOveritDostupnostResult
Příznak LzeRezervovat určuje zda je vůbec možné provést online rezervaci (bez ohledu na počet a skladbu osob a pokojů). Nezávisle na tom příznak Dostupne určuje, zda je termín pro zadanou kombinaci parametrů dostupný. Pokud není, tak je v položce Message uveden důvod nedostupnosti.
See Also

Reference